:: دوره 4، شماره 2 - ( 5-1394 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 158-0 برگشت به فهرست نسخه ها
پایایی و روایی پرسشنامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی
علیرضا عرب علیدوستی، نوذر نخعی، نرگس خانجانی
چکیده:   (2151 مشاهده)
مقدمه: سنجش رضایت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایا با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسشنامه­های کانزاس و اینریچ در جوامع غربی از روایی و پایایی قابل قبولی در سنجش رضایت از زندگی زناشویی برخوردار هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی خصوصیات روان سنجی این دو پرسشنامه انجام شد. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 100 زن و مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از طلاق و 200 نفر از عموم جامعه انجام شد. پرسشنامه کوتاه اینریچ دارای 10 سؤال رضایت سنجی و پرسشنامه کانزاس نیز با سه سؤال مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ و روش همبستگی گویه - مقیاس استفاده شد. برای  سنجش روایی سازه پرسشنامه از سه روش روایی همگرا و روش مقایسه بین گروه­های شناخته شده و نیز روایی عاملی استفاده شد. نتا‌یج: ضریب آلفای کرونباخ دو پرسشنامه اینریچ و کانزاس به ترتیب 74/0 و 98/0 به دست آمد. پرسشنامه اینریچ دو عامل و پرسشنامه کانزاس یک عامل به دست داد. برای هر دو پرسشنامه به طور معنی داری نمره رضایت از زندگی زناشویی در گروه متقاضی طلاق کمتر از گروه جمعیت عمومی بود (001/0P<). ضریب همبستگی بین هر یک از دو پرسشنامه کوتاه اینریچ و کانزاس با پرسشنامه 47 سؤالی اینریچ به ترتیب 82/0 و 32/0 به دست آمد. بحث و نتیجه‌گیری: نسخه فارسی هر دو پرسشنامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده  EMS و KMSS از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند.
واژه‌های کلیدی: پرسشنامه، رضایت زناشویی، روایی، پایایی، ایران
متن کامل [PDF 855 kb]   (4918 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۴


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( 5-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها