:: دوره 8، شماره 3 - ( 8-1398 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 246-257 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل
سید‌رضا حسینی، زهرا آقالری، حسن اشرفیان امیری، فاطمه بیانی، همت قلی نیا، سمیه جعفریان*
6- کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
چکیده:   (1015 مشاهده)
مقدمه: کارکنان مشاغل بهداشتی و درمانی به دلیل حجم کاری زیاد و با توجه به فقدان ارتقای علمی و شغلی در کنار حساس بودن نوع مسئولیت‌ها، در معرض فرسودگی شغلی هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بابل در سال 1395 انجام پذیرفت.
روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 210 نفر از شاغلین مراکز بهداشتی و درمانی به روش طبقه‌ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بر سن، جنس، شغل، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق، سابقه کار، محل خدمت و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (Maslach Burnout Inventory) MBI بود که فرسودگی شغلی را در سه بُعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و احساس کاهش موفقیت فردی می‌سنجید. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و با سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 انجام شد.
نتا‌یج: 46 نفر (2/22%) کارکنان خستگی هیجانی بالا و 55 نفر(6/26%) دارای مسخ شخصیت بودند. هیچ‌کدام از افراد احساس کفایت شخصی پایین نمی‌کردند. خستگی هیجانی و مسخ شخصیت رابطه معنی‌دار معکوس با میزان تحصیلات کارکنان داشتند (004/0P= و 005/0P=). بین خستگی هیجانی با سابقه کار (003/0P=)، نوع استخدام (048/0P=)، و بین مسخ شخصیت با سابقه کار (001/0P=) و نوع استخدام (013/0P=) ارتباط معنادار مستقیمی مشاهده گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود مؤلفه‌های فرسودگی شغلی بین کارکنان، لزوم مدیریت صحیح منابع انسانی جهت ارتقاء روحیه و انگیزه کاری و فراهم نمودن محیط کار مطلوب همراه با حمایت‌های مالی، بیش از پیش احساس می‌شود.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، کارکنان، مراکز بهداشتی و درمانی
متن کامل [PDF 1232 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/9/10 | پذیرش: 1398/9/10 | انتشار: 1398/9/10XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( 8-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها