:: دوره 9، شماره 1 - ( 1-1399 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 43-54 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت بیمارستانی در سال 1397
سمانه نجفی، الیاس کوکبی، فاطمه خلیلی*
2- دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
چکیده:   (313 مشاهده)
مقدمه: عفونت بیمارستانی، یکی از معضلات بیمارستانهای جهان تلقی می‌گردد. بدین لحاظ پژوهش حاضر به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت بیمارستانی انجام گرفت.
روش‌ها: این بررسی مقطعی بر روی 243 دانشجوی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1397 انجام گرفت. شرکت‌کنندگان به روش طبقه‌ای و تصادفی و با لحاظ معیارهای ورود انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه سنجش دانش، نگرش و عملکرد عفونت‌های بیمارستانی گردآوری و توسط آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون‌های تی مستقل، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردیدند.
نتا‌یج: در این مطالعه میانگین نمره آگاهی در دانشجویان 36/4±94/14 و در حد متوسط، میانگین نمره نگرش 04/6±07/63 و میانگین نمره عملکرد 78/35±93/255 و در حد مطلوب بود. مقایسه میانگین نگرش و عملکرد برحسب مقطع تحصیلی (001/0=, P 01/0=P) و آگاهی، نگرش و عملکرد برحسب رشته تحصیلی (01/0=, P 002/0=, P02/0=P) تفاوت معناداری داشت. بیشترین میزان نگرش و عملکرد مربوط به مقطع تحصیلی دکترا بود. بیشترین آگاهی در دانشجویان رشته پزشکی و بیشترین نگرش و عملکرد مربوط به دانشجویان رشته اتاق عمل بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با وجود آگاهی متوسط، اکثر دانشجویان نگرش و عملکرد مطلوبی در رابطه با عفونت‌های بیمارستانی داشتند. با توجه به نقش عمده دانشجویان در پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، آموزش در قالب کارگاه‌ها، تقویت نگرش مثبت، انگیزه و اصلاح مهارت آن‌ها ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین توجه بیشتر مسئولین و به ویژه اساتید در طراحی اقدامات لازم در جهت تقویت دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان ضروری است.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان، عفونت بیمارستانی
متن کامل [PDF 809 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/4/2 | پذیرش: 1399/4/2 | انتشار: 1399/4/2XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 1 - ( 1-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها