مجله بهداشت و توسعه- هیئت تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی فداکار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE

سردبیر: دکتر نرگس خانجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE

مدیر اجرایی: مهندس احمد رجبی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


کارشناس مجله: مهندس محسن مهدی نژاد
AWT IMAGE

دکتر علیرضا مصداقی نیا - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران     CV


AWT IMAGE

دکتر داوود شجاعی زاده - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران     CV


AWT IMAGE
دکتر عزت الله سام آرام - استاد دانشگاه علامه طباطبائی     CV


AWT IMAGE
دکتر علیرضا کلدی - استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران     CV


AWT IMAGE
دکتر منوچهر محسنی - استاد دانشگاه تربیت مدرس


AWT IMAGE
دکتر حسین کشاورز -  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران     CV


AWT IMAGE
دکتر نوذر نخعی - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE
دکتر عباس بهرامپور - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE
دکتر حمیرا سجادی - دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران     CV


AWT IMAGE
دکتر حسین صافی زاده - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر محمود نکوئی مقدم - استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE
دکتر عباس اسماعیلی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


AWT IMAGE
دکتر عبدالرضا صباحی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان


AWT IMAGE
دکتر محمدرضا محمودی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CV


AWT IMAGE
دکتر محمدرضا قطبی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CVدکتر لیلا والی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان     CVدکتر انسیه فولادی - دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا     CV

دکتر هومن گودرزی - دانشگاه هوکایدو، ساپورو، ژاپن     CV

دکتر محسن ویگه - دانشگاه جونتندو، توکیو، ژاپن     CV
نشانی مطلب در وبگاه مجله بهداشت و توسعه:
http://jhad.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب