مجله بهداشت و توسعه- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: کرمان، بلوار جهاد، خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تلفن و فاکس: 32227976-034

ایمیل: behdasht.va.tosee@kmu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله بهداشت و توسعه:
http://jhad.kmu.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب